Presentacions demo de Zeniting

CATALUNYA SERÀ LOGÍSTICA O NO SERÀ

"El món va molt de pressa i Catalunya s’ha de replantejar cap on va."


-- Ramon Tremosa